Plátanos - Polo Obrero Encargados de Prensa: Verónica Díaz